ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด และกศน.ตำบล
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
hit counters
เว็บกศน.จังหวัดนครปฐม
Visit Today : 94
Visit Yesterday : 108
Who's Online : 2
Your IP Address: 54.90.204.233

info heading

info content

ผู้บริหารสำนักงาน

Smiley face
นางวิบูลผล พร้อมมูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดนครปฐม


Smiley face
นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดนครปฐม

ระบบบริหารจัดการ
หน่วยงานหลัก

เว็ปไซต์เดิม กศน.จังหวัดนครปฐม

แบบสอบถามการใช้งาน

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ กศน.จังหวัดนครปฐม ด้านข้อมูล

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ กศน.จังหวัดนครปฐม ด้านความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ กศน.จังหวัดนครปฐม ด้านการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

You have finished the quiz.

« Back Next »